Vammaispalvelulain perusteella myönnettävä kommunikaatio-opetus

Kommunikaatio-opetuksella tarkoitetaan uuden kielen opettamista tai kommunikointikäytön ohjausta. Kommunikaatio-opetusta voidaan myötää sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennus on vammaispalveluin mukaista määrärahasidonnaista palvelua.  Kommunikaatio-ohjausta voidaan myöntää kaiken ikäisille ihmisille, ja ohjauksessa voi olla mukana myös lähi-ihmisiä. 

Suosituksen kommunikaatio-opetuksesta voi kirjoittaa esimerkiksi puheterapeutti tai muu asiantuntija. Kotikunnan vammaispalvelu tai muu asiantuntijataho tekee päätöksen opetuksen myöntämisestä.

Tarjoan kommunikaatio-opetuksena suomalaista viittomakieltä, viitottua puhetta tai viittomien käyttöä kommunikaatiossa.

Opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena asiakkaan tiloissa tai osittain/kokonaan etäopetuksena. Tarjoan lähiopetusta tällä hetkellä pääasiassa Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Sovitusti olen käytettävissä myös muualla Suomessa.  

Pyydä tarjous tai tiedustele lisää kommunikaatio-opetuksesta ottamalla yhteyttä
0500 723622 tai
hely.korte@helyin.fi