Nainen seisoo ja käsissä on viittoma opettaa

Suomalaisen viittomakielen tulkkauspalvelua elämän kaikkiin tilanteisiin

Viittomakielen tulkkauspalvelu

Helyin Oy tarjoaa viittomakielen ja viitotun puheen tulkkausta kuulovammaisille. Olemme Kelan tulkkauspalvelun sopimuskumppani kaudella 2023-2024.

Työskentelyalueena on Varsinais-Suomi, Satakunta sekä Tampere.

Tulkkauspalveluun voi olla oikeus myös muun lain perusteella. Tällaisia lakeja ovat esimerkiksi perusopetuslaki, varhaiskasvatuslaki, potilaslaki, hallintolaki ja yhdenvertaisuuslaki.

Kelan asiakkaiden lisäksi tulkkauspalveluasiakkaita ovat muun muassa terveyskeskukset. sairaanhoitopiirit, poliisi ja oikeuslaitos, päiväkodit ja koulut.

Nainen istuu pöydän ääressä ja edessä on tietokoneen näytöt. Nainen tekee etätulkkausta.

Etätulkkaus

Etätulkkausohjelmat:

Google Meet

Microsoft Teams

WhatsApp

Zoom