Hely Korte

 

Olen valmistunut viittomakielentulkiksi vuonna 1992. Olen työskennellyt sekä päätoimisena että sivutoimisena viittomakielen tulkkina. Olen opettanut viittomakieltä ja viittomien käyttöä kommunikaatiossa muun muassa perheissä, päiväkodeissa, kansanopistoissa, kansalaisopistoissa sekä kesäyliopistossa.

Koulutukseltani olen viittomakielentulkki:

  • Diakonia-ammattikorkeakoulu (YAMK) (20112013)
  • Humanistinen ammattikorkeakoulu (AMK) (20022003)
  • Turun kristillinen opisto (19891992)

Ennen yrittäjyyttä työskentelin Diakonia-ammattikorkeakoulussa tulkkauksen lehtorina (20082022). Pääasiallisesti työtehtävät liittyivät viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutukseen. Erityisvastuina oli suomalaisen viittomakielen opetus, suomalaisen viittomakielen tulkkaus sekä tulkkaus kuurosokeille ja kuuroutuneille.

Ammatillisen opettajankoulutuksen (AmO) olen suorittanut vuonna 2007. Minulla on perusopinnot suoritettu viittomakielestä (1996) sekä aikuiskasvatuksesta ja kasvatustieteestä (2001). 

Olen Coda (Children of Deaf Adults) eli vanhempani ovat kuuroja. Viittomakieli on siis myös äidinkieleni. Englannin kielen taito: keskitaso.

Mukavaa, että löysit verkkosivuni. Toivottavasti nähdään!

Helyin Oy
0500 723 622
hely.korte@helyin.fi