Kaikki palvelut

Luento- ja koulutuspalvelut

Tarjoan viittomakielialaan liittyvää koulutusta yksittäisistä luennoista aina pidempiin koulutuskokonaisuuksiin asti. Luennot voivat sisältää sekä perustietoa aiheesta että viittomakielen tai viittomien opetusta. 

 • Suomalainen viittomakieli
 • Viitottu puhe
 • Kuulonäkövammaisten kommunikaatiokeinot
 • Viittomien käyttö kommunikaatiossa

Esimerkkejä luentojen aiheista:

 • Viittomakielisen asiakkaan kohtaaminen asiakaspalvelussa
 • Viittomakielinen terveydenhuollon asiakkaana
 • Perustietoa kuulo- ja viittomakielialasta, viittomakielestä ja tulkin käytöstä
 • Coda (Children of Deaf Adults) kokemusasiantuntijaluento: Elämää kahden kielen ja kulttuurin keskellä 

Oppilaitosten kanssa voidaan suunnitella opintotarjonta, jotka opiskelijat voivat hyväksyttää osaksi omia opintojaan. Laajuus voidaan määritellä opintopisteinä tai osaamispisteinä. Kokonaisuus voi pitää sisällään sekä opetusta että itsenäistä opiskelua.

Opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena asiakkaan tiloissa tai osittain/kokonaan etäopetuksena. Tarjoan lähiopetusta tällä hetkellä pääasiassa Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Sovitusti olen käytettävissä myös muualla Suomessa. 

Vammaispalvelulain perusteella myönnettävä kommunikaatio-opetus

Kommunikaatio-opetuksella tarkoitetaan uuden kielen opettamista tai kommunikointikäytön ohjausta. Kommunikaatio-opetusta voidaan myötää sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennus on vammaispalveluin mukaista määrärahasidonnaista palvelua.  Kommunikaatio-ohjausta voidaan myöntää kaiken ikäisille ihmisille, ja ohjauksessa voi olla mukana myös lähi-ihmisiä. 

Suosituksen kommunikaatio-opetuksesta voi kirjoittaa esimerkiksi puheterapeutti tai muu asiantuntija. Kotikunnan vammaispalvelu tai muu asiantuntijataho tekee päätöksen opetuksen myöntämisestä.

Tarjoan kommunikaatio-opetuksena suomalaista viittomakieltä, viitottua puhetta tai viittomien käyttöä kommunikaatiossa.

Opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena asiakkaan tiloissa tai osittain/kokonaan etäopetuksena. Tarjoan lähiopetusta tällä hetkellä pääasiassa Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Sovitusti olen käytettävissä myös muualla Suomessa. 

Tulkkauspalvelu

Kuulovammaisten tulkkaus:

 • suomalaisen viittomakielen tulkkaus
 • viitotun puheen tulkkaus

  Kela järjestää tulkkausta heille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tulkkipalveluita (laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010). Olen Kelan sopimuskumppani kaudella 2023-2023

  Tulkkauspalveluun voi olla oikeus myös jonkin muun lain perusteella. Tällaisia lakeja ovat esimerkiksi perusopetuslaki, varhaiskasvatuslaki, potilaslaki, asiakaslaki, hallintolaki ja yhdenvertaisuuslaki. Näissä tilanteissa tulkkauksen järjestämisestä vastaa toinen taho, kuten kunta tai terveydenhuolto. 

  Tarjoan tulkkauspalvelua tällä hetkellä pääasiassa Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Sovitusti olen käytettävissä myös muualla Suomessa.

  Pyydä tarjous tai tiedustele lisää palveluistani ottamalla yhteyttä
  0500 723622 tai
  hely.korte@helyin.fi